Casino Utan Svensk Licens » Svenska regeringen föreslår ökad spelskatt till 22%
Senast uppdaterad : 
2023-09-21

Svenska regeringen föreslår ökad spelskatt till 22%

Stockholm – I ett överraskande drag föreslår Sveriges regering en höjning av spelskatten från nuvarande 18 procent av bruttonospelintäkter (GGR) till 22 procent. Detta förslag har fått skarp kritik från branschen, inte minst från Branschföreningen för Onlinespel (BOS). BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt beskriver regeringens förslag som “en djup besvikelse.”

Missförstånd kring spelmarknaden

Hoffstedt anklagar regeringen för att inte förstå den marknad de reglerar. “Det vittnar om att regeringen inte förstår eller har tagit till sig vad det är för marknad den är satt att styra,” säger han.

Den svenska spelmarknaden har genomgått flera förändringar sedan den omreglerades 2019, men det verkar som att regeringens insikt i dessa dynamiker är bristfällig. Trots enligt regeringen själv, har spelmarknaden “stabiliserats” och har en “hög kanalisering,” siffror från BOS visar en annan bild.

Växande klyfta i kanaliseringsgrad

“Vi kunde nyligen visa att kanaliseringen på den svenska spelmarknaden är 77 procent. Vissa spelvertikaler, däribland onlinekasino, ligger så lågt som 72 procent. Trenden är dessutom vikande, kanaliseringen sjunker med andra ord över tid,” informerar Hoffstedt.

Kanaliseringen är en central indikator på hur mycket av spelaktiviteten som sker inom det reglerade systemet i Sverige jämfört med det oreglerade. En höjning av spelskatten skulle enligt kritiker förvärra detta ytterligare.

Avståndet från statens mål

Enligt Hoffstedt befinner vi oss redan långt ifrån statens målsättning om minst 90 procent kanalisering. “Om denna skattehöjning godkänns av riksdagen är vi snart nere på den kanalisering vi hade innan Sverige omreglerade sin spelmarknad 2019,” varnar han.

Denna potentiella tillbakagång i kanalisering kan ses som ett klart misslyckande i regeringens försök att reglera och övervaka den svenska spelmarknaden.

Hoffstedts uppmaning till regeringen

“Sveriges regering måste prestera mycket bättre än så här. Än finns det tid att dra tillbaka förslaget,” avslutar Hoffstedt.

Det blir intressant att se om regeringen tar till sig av kritiken eller om den går vidare med en lagstiftning som kan visa sig försvaga den svenska spelindustrin ytterligare. Det återstår att se om denna höjning blir verklighet och hur den i så fall kommer att påverka en redan utsatt bransch.

Vår analys

Med tanke på att Spelinspektionen tidigare kommunicerat att endast 6% spelar utan svensk licens så borde Regeringen känna sig trygg i att höja skatten för spelbolagen.

Vi tror dock att den sanna kanaliseringsgraden ligger närmare de siffror som BOS har kommunicerat och isåfall kan denna skattehöjning driva på den utveckling vi redan sett i Sverige; att allt fler spelbolag väljer bort den svenska licensen för en annan Europeisk sådan.

© 2019-2024 - CasinoUtanSvenskLicens.co
dmca