Regeringen vill se ökade resurser till Finans- & Spelinspektionen

regeringen spelinspektionen förslag högre budget

Spelmarknaden i Sverige står inför en intensifierad övervakning i ljuset av de växande bekymren kring illegal spelverksamhet, matchfixning och potentiella risker för penningtvätt. I ett drag för att säkerställa en rättvis och trygg spelupplevelse för medborgarna, har regeringen nyligen annonserat en betydande ökning av anslagen till Spelinspektionen.

I budgetpropositionen för 2024 har regeringen valt att ge grönt ljus till en satsning om 10,8 miljoner kronor, som kommer att avsättas till Spelinspektionen för att förbättra deras övervakningsförmåga. Denna summa är endast början, med ytterligare planerade ökningar på 15,6 miljoner kronor 2025 och 18,6 miljoner 2026.

Målet med dessa investeringar är inte bara att förhindra olaglig spelverksamhet. Det sträcker sig längre till att Sverige ska positionera sig i linje med Europarådets konvention som syftar till att förhindra manipulation inom idrotten, även känd som Macolinkonventionen.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman underströk vikten av denna satsning, med fokus på att skydda konsumenterna. Han menar att genom att stärka Spelinspektionens resurser och befogenheter, kommer Sverige att vara i en bättre position att spåra och förhindra olagliga överföringar till och från tvivelaktiga aktörer inom spelindustrin.

Det ska vara ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden. Med den här satsningen kan Spelinspektionen vässa tillsynen. Dessutom kan samarbetet med Finansinspektionen öppna nya möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer, något som kan spela en viktig roll i arbetet med att bekämpa kriminell verksamhet

Niklas Wykman, Sveriges finansmarknadsminister

Inte bara Spelinspektionen drar nytta av regeringens beslut. Finansinspektionen kommer också att se en ökning av sina anslag med 4,5 miljoner kronor från 2024. Denna ökning är specifikt avsedd att hjälpa myndigheten att samverka närmare med Spelinspektionen.

För många är detta inte bara en ekonomisk fråga utan även en moralisk. Idrottsminister Jakob Forssmed betonade hur avgörande rent spel är för idrottens trovärdighet. Han framhöll att matchfixning underminerar sportens grundvärderingar, vilket skapar en skugga av misstro över tävlingar och evenemang.

Genom att stärka Spelinspektionens arbete, hoppas regeringen återställa det förtroende som kan ha skadats genom olaglig verksamhet och därigenom skydda den svenska idrotten från ytterligare skada.

Den växande oron kring olagliga spelplattformar och den risk de utgör för kriminella aktiviteter, särskilt penningtvätt, kan inte längre ignoreras. Den senaste tidens händelser har visat att även om Sverige har en stark spelkultur, är det inte immunt mot de skuggiga hörnen av branschen.

Slutligen, i en tid där teknologin och onlineplattformar gör det enklare för olagliga aktörer att verka i det dolda, är det av yttersta vikt att Sverige håller jämna steg. Med denna senaste satsning tar regeringen ett avgörande steg för att säkerställa att medborgarna kan fortsätta att njuta av spel och idrott i en säker och rättvis miljö.

Författare:

Andreas Pil

Jag är grundare av CasinoUtanSvenskLicens.co och har över 20 års erfarenhet från spelbranschen där jag tidigare jobbat på bland annat Bet365, NetEnt och Unibet. På fritiden älskar jag att fiska och spela poker med mina vänner. Du når mig på [email protected]