Varför är spelbolag utan svensk spellicens så populära?

av Andreas Pil

I skrivande stund så finns det ett hundratal spelbolag vilka fått äran att beviljas den åtråvärda och lukrativa svenska spellicensen. Med hjälp av den så har ett spelbolag rätten att operera på den svenska spelmarknaden och således erbjuda sina tjänster explicit till de svenska spelarna.

Dock så är utbudet av de spelbolag vilka för närvarande ej innehar en svensk spellicens betydligt högre, något som i sin tur indirekt resulterat i att de svenska spelarna aktivt sökt sig till just dessa. Marknaden för nätcasinon utan svensk licens blomstrar och allt fler spelar utomlands.

Men vilka är de olika anledningarna till att just spelbolag utan svensk spellicens kommit att bli så populära inom rikets gränser? För att besvara denna frågeställning så kommer vi i denna guide att använda oss av ett antal element vilka vi anser bidragit till uppkomsten av den nuvarande situationen.

Vi kommer även att fördjupa oss mer ingående i hur den svenska spellicensen kommit att påverka spelarna i fråga, samt vad man skulle kunna göra som ett ett led i att lätta på tyglarna, något som vi menar skulle begränsa den exodus av svenska spelare som vi i skrivande stund får bevittna.

Revolutionerande förändringar vid införande av den svenska spellicens

varför är blir spelbolag utan licens mer populära?

Den första januari 2019 är ett datum som inom spelbranschen kommer alltid att förknippas med införandet av den svenska spellicensen, en förändring som i sin tur kommit att fullständigt revolutionera den svenska spelmarknaden!

Den svenska spellicensen definierar en rad olika bestämmelser där man exempelvis redogör för hur ett online casino får marknadsföra sig till de svenska spelarna. Det hela skulle dock ganska snabbt visa sig vara ett bekymmer eftersom de riktlinjer vilka återgavs tolkades som ytterst subjektiva.

Det hela föranledde till att flera online casinon fick finna sig i att bötfällas med kännbara belopp eftersom man i Spelinspektionens ögon ansågs ha brutit mot de (ibland vaga) regler som återges i den svenska spellicensen.

Som ett led i att bringa mer klarhet till varför de svenska spelarna väljer de utländska spelbolagen till förmån för de inhemska så kommer vi härnäst att ägna resten av denna guide åt att belysa de primära anledningarna vilka bidragit till att det hela…

Integreringen av Spelpaus

Tjänsten Spelpaus som nyligen lanserade sin nya version är obligatorisk och måste finnas tillgänglig hos varje online casinon som ämnar erbjuda sina tjänster till de svenska spelarna. Det hela är i grund och botten en form av funktion som ämnar sammankoppla all de spelbolag vilka för närvarande lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Problemet med det hela är att man i form av spelare inte kan välja att avaktivera det hela förrän den valda perioden gått ut. Har man aktiverat det hela av misstag så kan man inte heller åberopa det som en rättmätig anledning till att det hela ska avaktiveras utan får snällt finna sig i att vänta.

Som ett led i att slippa vänta på att få ta del av sina favoritspel så väljer fler och fler spelare vilka aktivt eller av misstag uteslutit sig via Spelpaus att söka sig vidare till de online casinon vilka för närvarande ej verkar under den svenska spellicensen.

Begränsat utbud av bonuserbjudanden

Avsaknaden av adekvata och återkommande bonusar är en annan anledning till att de svenska spelarna valt att söka sig till utländskt spelbolag vilka för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Det hela blev ännu mer påtagligt under åren som Covid-19 pandemin härjade där bonusarna fick uppgå till ett belopp på totalt 100 SEK, något som många av de svenska spelarna ska tilläggas uppfattade som ytterst skrattretande.

Spelinspektionen menade på att begränsningen av de bonusar som tillhandahålls hos den svenska spelbolagen ämnar stävja den alarmerande ökning av unga vilka riskerar att utveckla ett skadligt spelmissbruk.

Vidare så menar man på att i och med att det inte finns några stora incitament att börja spela i form av de bonusar som erbjuds så förhindrar man även att grundproblemet uppkommer i först taget.

Vid valet av ett utländskt spelbolag som ej lyder under den svenska spellicensen så får man dock möjligheten att ta del av betydligt högre bonusar, vilka i sin tur även tenderar att erbjudas under betydligt mer frekventa former.

Införandet av insättningsgränser

En annan aspekt som bidragit till att spelbolag utan den svenska spellicensen kommit att öka i popularitet är det faktum att Spelinspektionen införts en insättningsgräns per vecka för varje enskild spelare som valt att prova lyckan hos ett av de svenska spelbolagen.

I skrivande stund så gäller en insättningsgräns på 5 000 SEK per vecka där man även i form av spelare behöver definiera en gräns för hur mycket som man ska tillåtas sätta in för varje dag, vecka och månad.

Införandet av insättningsgränser har enligt Spelinspektionen införts som ett led i att erbjuda spelarna en högre nivå av kontroll när det kommer till deras spelbudget. Dock så har det hela resulterade i att de spelare vilka önskar spela för betydligt högre belopp i stället valt att söka sig till spelbolag vilka för närvarande ej lyder under den svenska spellicensen.

Den fruktade 3-sekunders-regeln

Ett spelbolag som verkar på den svenska marknaden måste ha en 3-sekunders-regel aktiverad för alla de spel som man erbjuder. Det hela innebär i praktiken att för varje satsning som en spelare gör så måste hen vänta 3 sekunder innan nästa satsning kan initieras.

Tanken med det hela är att spelaren i fråga ska erbjudas tillräckligt med tid mellan varje satsning för att kunna få en möjlighet att reflektera över huruvida hen ska välja att fortsätta spela på de definierade nivåerna.

Även om tanken är god så har det hela istället resulterat i en del frustration, framför allt när det kommer till slots/banditer vilka i särklass står sig som de populäraste spelformerna när det kommer till online casinon.

I och med att man behöver vänta 3-sekunder mellan varje satsning så har de svenska spelare vilka för närvarande har en förkärlek till slots/banditer valt att i stället sig söka sig till utländska spelbolag vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Sammanfattning

I denna guide så har vi diskuterat de främsta anledningarna till att de svenska spelarna väljer att i allt större omfattning söka sig vidare till utländska spelbolag. Även om de utländska spelbolagen har ganska många fördelar så finns det även ett antal fallgropar som man måste se upp med.

Ska man nämna den mest påtagligaste så återges det hela i from av att man som svensk spelare står helt utan skyddsnät vid eventuella tvister. Detta innebär i sin tur att man inte kan välja att åberopa de svenska lagarna eftersom den utländska spelbolaget ej lyder under dessa i och med avsaknaden av den svenska spellicensen.

Man måste således fråga sig själv hur långt som man är beredd att gå när det kommer till det hela innan man väljer att ta ett aktivt steg mot att prova lyckan hos en av de utländska spelbolag vilka för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Författare:

Andreas Pil

Jag är grundare av CasinoUtanSvenskLicens.co och har över 20 års erfarenhet från spelbranschen där jag tidigare jobbat på bland annat Bet365, NetEnt och Unibet. På fritiden älskar jag att fiska och spela poker med mina vänner. Du når mig på [email protected]