Svenska spelvanor – Så spelar vi om pengar i Sverige

av Andreas Pil

svenska spelvanor casino

Spel om pengar är en populär aktivitet i Sverige och har blivit alltmer tillgänglig tack vare den digitala utvecklingen. I denna artikel kommer jag att titta närmare på svenska spelvanor och hur vi spelar om pengar i Sverige. Jag kommer att undersöka hur mycket pengar svenskar lägger på spel, hur många som spelar på online casinon och hur många som spelar om pengar i allmänhet.

Hur mycket lägger svenskar på spel?

Det är svårt att ge en exakt siffra på hur mycket svenskar lägger på spel eftersom det kan variera stort mellan olika personer och spelformer. Men enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) uppgick de totala spelutgifterna i Sverige till cirka 24,7 miljarder kronor 2020. Detta innebär att svenskar i genomsnitt lägger omkring 3 300 kronor per person och år på spel om pengar.

Hur många svenskar spelar onlinecasino?

Det har skett en stor ökning av spelandet på onlinecasinon under de senaste åren, och det är idag en av de mest populära spelformerna i Sverige. Enligt en undersökning genomförd av SKOP uppgav 29 procent av de tillfrågade att de hade spelat på onlinecasino under de senaste 12 månaderna.

Hur många svenskar spelar om pengar?

Enligt samma undersökning från SKOP spelar 64 procent av svenskarna om pengar minst någon gång under ett år. Detta inkluderar allt från att köpa lotter och skraplotter till att satsa pengar på sportevenemang eller spela på onlinecasinon.

Svensk spellicens och dess betydelse

Sedan den 1 januari 2019 krävs det en svensk spellicens för att spelbolag ska få erbjuda spel om pengar i Sverige. Licenssystemet syftar till att skapa en tryggare och mer kontrollerad spelmarknad, där spelare kan känna sig säkra på att de spelar hos seriösa aktörer. Spelbolag med svensk licens måste följa en rad strikta regler och bestämmelser, vilket innebär att de erbjuder en hög nivå av konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Få spelare kan identifiera spelbolag med svensk licens

Endast en av tio svenskar (10 procent) vet hur man kan se om ett spelbolag eller en sajt har svensk spellicens eller inte. För att avgöra om ett spelbolag har svensk licens kan man leta efter Spelinspektionens logotyp på spelbolagets webbplats eller söka på Spelinspektionens webbplats för att hitta en lista över licensierade spelbolag.

En majoritet ser fördelar med att spela hos spelbolag med licens

Över hälften av spelarna (53%) anser att det finns positiva aspekter för dem som spelar på spelbolag med svensk licens. Några av dessa fördelar inkluderar ökad säkerhet, skattefria vinster och bättre konsumentskydd.

Många spelare beredda att spela casino utan svensk licens

Trots fördelarna med att spela hos licensierade spelbolag är det 21 procent av spelarna som kan tänka sig att spela hos spelbolag och casinon utan svensk spellicens. Det är inte olagligt att spela på sådana sajter, men det innebär en högre risk och sämre konsumentskydd.

Få har kontakt med spelbolagens kundtjänst

Endast 4 procent av de som spelat under de senaste 12 månaderna har haft kontakt med kundtjänst eller annan personal på något spelbolag där de spelat. Det är oklart varför så få spelare har haft kontakt med kundtjänst, men det kan tyda på att de flesta spelare inte upplever några problem när de spelar.

Spelbranschens samhällsansvar

En tredjedel (33 procent) av de tillfrågade anser att den svenska spelbranschen tar tillräckligt samhällsansvar. De som spelar ofta anser i större utsträckning än andra att spelbranschen tar sitt ansvar. Män anser det i större utsträckning än kvinnor, och den yngsta åldersgruppen mellan 18 och 29 år anser i mindre utsträckning än övriga att spelbranschen tar ansvar.

Problem med överdrivet spelande

2% av befolkningen i Sverige har angett att de har lagt för mycket tid på spel om pengar under det senaste året. De som spelar på veckobasis verkar ha större benägenhet att känna så. Dessutom har en högre andel av befolkningen, cirka 6 procent, upplevt att någon de känner väl har haft liknande problem under samma tidsperiod.

1% söker hjälp för spelproblem

Likt förra året, är det även under år 2022 endast en liten andel individer (mindre än 1%) som har sökt om hjälp på grund av spelmissbruk. Det finns flera organisationer och stödlinjer som kan erbjuda hjälp och stöd till de som upplever problem med sitt spelande, såsom Stödlinjen och Spelberoendes Riksförbund.

Spelpaus.se: En lösning för att stänga av sig själv från spel

Spelpaus.se är en webbplats som hjälper svenskar att begränsa sina spelmöjligheter på spelplatser med svensk licens, för att få kontroll över sitt spelande. En studie visar att 62% av svenskarna är medvetna om Spelpaus.se och 1% har använt tjänsten. I undersökningen ställdes frågor till 19 svenska spelare som använt Spelpaus om varför de valt att använda tjänsten. Men eftersom det bara var ett fåtal som svarade är det svårt att dra bredare slutsatser baserat på deras åsikter.

Åldersgrupper och deras syn på spelbranschen

Ungdomar mellan 18 och 29 år har en mer skeptisk syn på spelbranschens ansvarstagande jämfört med äldre åldersgrupper. Detta kan bero på att yngre personer generellt är mer benägna att spela på nätet och därmed möter en större risk att drabbas av negativa konsekvenser av spelandet.

Slutsats

Svenska spelvanor är varierande, och det är tydligt att spel om pengar är en populär aktivitet i Sverige. Samtidigt finns det en medvetenhet om riskerna med överdrivet spelande och ett intresse av att spelbranschen tar sitt samhällsansvar. Den svenska spellicensen och webbplatsen Spelpaus.se är exempel på åtgärder som syftar till att skapa en tryggare och mer ansvarsfull spelmarknad. Även om en majoritet av svenskarna känner till dessa åtgärder, är det viktigt att fortsätta informera och utbilda spelare om hur de kan spela på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Utifrån artikeln har jag också noterat följande:

  1. Spelvanor skiljer sig mellan kön: I artikeln framgår det att män och kvinnor har olika spelvanor. Män tenderar att spela oftare och är mer benägna att spela hos bolag utan svensk licens jämfört med kvinnor. Detta kan innebära att män kan vara mer benägna att ta större risker inom spelområdet än kvinnor.
  2. Fler upplever att någon närstående spelat för mycket än att man personligen spelar för mycket: Det är intressant att notera att fler personer (6 procent mot 2 procens) upplever att någon närstående har spelat för mycket under det senaste året. Detta kan antyda att det finns en stor skillnad mellan personliga upplevelser av överdrivet spelande och upplevelsen av att en närstående spelar för mycket, vilket kan tyda på att det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på spelproblem även hos andra i ens omgivning.
  3. Större medvetenhet om svensk spellicens bland frekventa spelare: Det är värt att notera att de som spelar ofta är mer medvetna om hur man kan se om ett spelbolag har svensk spellicens eller inte. Detta kan tyda på att de som spelar mer aktivt är mer insatta i regelverk och säkerhetsåtgärder inom spelbranschen.
  4. Attityder till spelbranschens samhällsansvar varierar beroende på spelvanor: Enligt artikeln tycker personer som spelar ofta i större utsträckning än andra att spelbranschen tar sitt ansvar. Detta kan tyda på att de som spelar mer ofta har en positivare bild av spelbranschen, vilket kan påverka deras syn på branschens ansvarstagande.
  5. Hjälpsökande för spelproblem är lågt: Trots att 2 procent av svenskarna anser sig ha spelat för mycket under det senaste året, är det endast enstaka personer (färre än 1 procent) som har sökt hjälp för sitt spelande. Detta kan indikera att det finns en brist på kunskap om var man kan söka hjälp, eller att det finns en ovilja att erkänna att man har problem med sitt spelande.

Författare:

Andreas Pil

Jag är grundare av CasinoUtanSvenskLicens.co och har över 20 års erfarenhet från spelbranschen där jag tidigare jobbat på bland annat Bet365, NetEnt och Unibet. På fritiden älskar jag att fiska och spela poker med mina vänner. Du når mig på [email protected]