Casino Utan Svensk Licens » Spelberoendegruppen etablerar nytt stödcenter i Härnösand
Senast uppdaterad : 
2024-06-22

Spelberoendegruppen etablerar nytt stödcenter i Härnösand

I Härnösand har en ny stödinsats för de som kämpar mot spelberoende tagits fram, en utveckling drivet av den växande efterfrågan på hjälp för denna typ av missbruk. För en kort tid sedan, introducerades en nystartad stödgrupp av den ideella föreningen känt som Spelberoendegruppen, vilket belyser en viktig milstolpe i kampen mot spelberoende.

Ordförande för Spelberoendegruppen, Omid Rezvani, lyfter fram en oroande observation: “Spelberoende prioriteras inte på samma sätt som andra beroenden”.

Statistik från Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen pekar på att ungefär 4% av Sveriges befolkning kämpar med någon form av spelproblem, en siffra som ökar markant bland yngre befolkningen, särskilt unga män.

spelproblem får hjälp i härnösand

Med rötter på 25 orter över hela Sverige, markerar den nyligen etablerade stödgruppen i Härnösand det 26:e tillägget till Spelberoendegruppens nationella nätverk. “Vi ser ett stort behov, och tidigare har många från Härnösand kommit in till gruppen vi har i Sundsvall” förklarar Rezvani.

Fokus på unga Folkhälsomyndighetens data visar att allt yngre åldersgrupper dras till spel om pengar, med en markant ökning av unga som söker hjälp för spelrelaterade problem. Det mest utsatta segmentet utgörs av personer i åldrarna 16 till 29 år, där de flesta är män.

Tillgängligheten ökar risken Rezvani pekar på en viktig faktor som förvärrar situationen: “Den stora skillnaden de senaste åren är tillgängligheten till att kunna spela och ta snabba lån. Man är inte tvungen att vara på en specifik plats vid en utsatt tid utan det går att spela överallt med sin telefon. Även att ta snabblån för att finansiera sitt spelande har blivit mycket enklare”.

Våra slutsatser

Denna nya initiativ i Härnösand är ett välkommet tillskott i arbetet med att erbjuda stöd och hjälp till de som står inför utmaningar relaterade till spelberoende, i synnerhet bland unga.

Våra analyser och slutsatser:

  1. Lokala insatser: Lokalt anpassade insatser för att bekämpa spelberoende är ett bra första steg. Stödgruppen i Härnösand representerar en modell för hur samhällen kan organisera sig för att erbjuda hjälp och stöd, på lokal nivå för att nå så många människor med spelproblem som möjligt.
  2. Förebyggande Arbete: Förutom stödgrupper är det viktigt med förebyggande arbete, särskilt riktat mot unga människor, för att öka medvetenheten om riskerna med spel och hur det kan leda till beroende. Här bör vi börja redan i grundskolan och prata om spelproblem, inte bara casino och betting utan även om videospel.
  3. Policy och Reglering: Det behövs starkare policyer och regleringar kring spel och snabblån för att minska tillgängligheten, särskilt bland unga spelare.
© 2019-2024 - CasinoUtanSvenskLicens.co
dmca